Stanovy ČSDP

Stanovy spolku ve znění schváleném Členskou schůzí dne 17.10.2019 jsou ve formátu PDF dostupné pod následujícím odkazem:

Stanovy