Kontakt

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO DOPRAVNÍ PRÁVO
Severozápadní IV. 439/4, 140 00 Praha 4

Korespondenční adresa
U Plynárny 1290/99, 101 00  Praha 10
T  +420 272 737 435
F  +420 267 101 301
E  info@csdp.cz

Předsednictvo
JUDr. Václav Roubal – předseda
JUDr. Milan Třebeška – člen předsednictva
Ing. Jana Zárybnická, Ph.D. – člen předsednictva
JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S. – člen předsednictva
JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D. – člen předsednictva