Česká společnost pro dopravní právo (ČSDP) je sdružením (spolkem) osob, které založily tuto společnost pro zdokonalování českého právního řádu v oblasti dopravního práva, pro větší informovanost o současných platných právních předpisech v ČR v oblasti dopravního práva, pro mezinárodní spolupráci s obdobnými organizacemi v zahraničí a pro celkový rozvoj oblasti dopravního práva ČR. Záměr zakladatelů ČSDP vyjadřují „Cíle činnosti společnosti“ a „Stanovy společnosti“.


Přestože většina zakladatelů ČSDP má vysokoškolské právnické vzdělání není činnost sdružení zaměřena pouze na právníky, ale je zaměřena na všechny osoby, které jsou činné v oblasti dopravy a mají chuť a energii přispět k rozvoji této oblasti. Jako příklad můžeme uvést firmu SATUM CZECH, s.r.o., Ostrava, jejíž představitelé jsou zakládajícími členy sdružení, a přestože se tato firma zabývá makléřstvím v oblasti pojištění dopravních firem přispěla svojí pomocí k založení této společnosti.


Cíle činnosti spolku

Cílem Společnosti je podporovat rozvoj českého a mezinárodního dopravního práva, a to nejen v zájmu právní vědy, ale i pro potřeby právní a podnikatelské praxe a všech subjektů zúčastněných na dopravě. Tohoto cíle hodlá Společnost dosáhnout zejména:

  • organizováním přednášek a seminářů
  • participací na vytváření nové a návrhy na změny stávající dopravní legislativy
  • výměnou informací mezi členy spolku
  • kultivací a rozvojem právního prostředí pojištění v přepravě
  • publikování odborných příspěvků členů spolku v odborných časopisech a literatuře
  • spoluprací se společnostmi obdobného zaměření v ČR i v zahraničí
  • a založením specializované knihovny pro potřeby svých členů

Zajímá nás především

Kamionová přeprava

Námořní přeprava

Železniční přeprava

Letecká přeprava


Školení a semináře

Pořádáme semináře a školení v oblasti dopravního práva a pojištění přeprav zboží.