Aktuality

27.10.2021

Pozvánka na členskou schůzi našeho spolku konanou dne 2.12.2021

Pozvánku naleznete v sekci Akce ČSDP / Pozvánky.

14.10.2021

Pozvánka na oslavu 20.výročí založení České společnosti pro dopravní právo, z.s.

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že k 20. výročí založení našeho spolku připravujeme na 20.01.2022 přednášky s rautem. Podrobnosti budou následně uvedeny v sekci Akce ČSDP / Pozvánky.

26.2.2021 autor: JanaZ

Článek „Dopady Brexitu pro tuzemské dopravní a spediční firmy“– shrnutí 

Článek komplexně rozebírá celní problematiku  související s tím, že pro obchodování členských států EU s Velkou Británií  (tedy i České republiky) skončily s konečnou platností ke dni 1.1.2021 veškeré výhody bezcelní zóny.

Autorka zde uvádí povinnosti tuzemských dopravních a spedičních firem vůči příslušným celním úřadům, aby zboží při exportu do Velké Británie bylo propuštěno do celního režimu vývozu,  upozorňuje na povinnost zajištění celního dluhu a  podrobně vysvětluje systém Goods Vehicle Movement Service (GVMS) , do něhož je nutné provést registraci  pro přepravu zboží před vstupem do Velké Británie.