Aktuality

17.4.2024

Pozvánka na Klub přátel přepravního práva

Zveme všechny příznivce na první setkání Klubu přátel přepravního práva v sídle spolku ČESMAD Bohemia, Nad Sokolovnou 1, Praha 4 dne 10.6.2024 od 14:00 hodin.

Nutné se přihlásit. Podrobnosti v pozvánce:

https://www.csdp.cz/wp-content/uploads/2024/04/Pozvanka_Klub_pratel_prepravniho_prava_10_06_2024.pdf

15.1.2024

Pozvánka na Klub přátel přepravního práva

Zveme všechny příznivce na první setkání Klubu přátel přepravního práva v sídle spolku ČESMAD Bohemia, Nad Sokolovnou 1, Praha 4 dne 21.2.2024 od 14:30 hodin.

Nutné se přihlásit. Podrobnosti v pozvánce:

https://www.csdp.cz/wp-content/uploads/2024/01/Pozvanka_Klub_pratel_prepravniho_prava_21_02_2024_final.pdf

15.3.2023

Pozvánka na kulatý stůl konaný dne 3.5.2023 přes Teams i osobní účastí

Náplň/ obsah Zasílatel jako poskytovatel poštovních služeb a možnost pojistné ochrany „

Zasílatel jako subjekt podléhající zákonu č. 29/2000Sb., o poštovních službách (ve znění pozdějších předpisů a změn), jeho povinnosti/ sankce za nesplnění příslušných povinností / možnosti pojištění, věcný a územní rozsah pojistné ochrany

Kulatý stůl povede JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S ( členka předsednictva ČSDP), možnosti poskytnutí příslušné pojistné ochrany doplní Ing. Markéta Remetančíková (makléřská společnost SATUM CZECH, a.s. ).

Podrobnosti v sekci AKCE ČSDP – Kulaté stoly

POZVÁNKA – https://www.csdp.cz/wp-content/uploads/2023/03/Pozvanka-03.05.2023.pdf

10.3.2023

Odkaz na článek JUDr. Alice Kubové Bártkové, M.E.S.

Na stránkách epravo.cz naleznete článek členky předsednictva našeho spolku JUDr. Alice Kubové Bártkové, M.E.S., jenž se zabývá problematikou elektonizace náložního listu.

https://www.epravo.cz/top/clanky/konosament-v-ceskem-pravu-a-perspektiva-jeho-elektronizace-se-zamerenim-na-elektronicky-konosament-fiata-e-fbl-116116.html?mail

14.9.2022

Pozvánka na podzimní semináře/ webináře 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na semináře/ webináře našeho spolku. Ze všeobecně známých důvodů byly oslavy výročí založení ČSDP i další akce a semináře, které jsme plánovali, zrušeny a doufáme, že tato situace se už nebude opakovat.

Semináře opět plánujeme provést již osvědčenou hybridní/ smíšenou formou, tj. lze se účastnit semináře přímo v místnosti anebo se připojit prostřednictvím Teams.

Nabízíme Vám následující: TémaDatumLektor/ lektoři
Smluvní vztahy v přepravě nákladůJUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S/ Mgr. Martin Laipold
Námořní přeprava nákladůIng.Petr Rožek, Ph.D.
Pojištění v přepravě nákladůIng. Petra Dokládalová / Ing. Jana Zárybnická,Ph.D
Celní služby a předpisy v praxiPavel Ráž, Národní celní manažer Kuehne u. Nagel s.r.o. Česko

Podrobnosti v sekci Akce ČSDP / Pozvánky.

Semináře byly přesunuty na leden/únor roku 2023. Přesná data konání seminářů budou upřesněny později.

8.9.2022

Zveřejnění národní zprávy o judikatuře k Úmluvě CMR v České republice

ČSDP ve spolupráci s advokátní kanceláří Rödl & Partner s Mgr.Norou Haapala a JUDr.Alicí Bártkovou, M.E.S. a ve spolupráci s Mgr.Martinem Laipoldem vypracovali pro nizozemskou nadaci SVA zprávu o judikatuře k Úmluvě CMR v České republice, jenž byla zveřejněna na webových stránkách nadace. Podrobnosti v členské sekci „Odborné příspěvky“.

21.3.2022

Kulatý stůl: „Dopady války do přepravy a pojištění v přepravě.“

Kulatý stůl povede JUDr.Alice Bártková Kubová, M.E.S. dne 6.4.2022 od 14:00 hodin, kdy bude možné se ho účastnit osobně v zasedací místnosti Univerzity Pardubice, dopravní fakulta, vzdělávací a informační pracoviště Pod výtopnou 367/2, Praha 8 – Karlín nebo se mohou účastníci připojit prostřednictvím Teams. Podrobnosti viz. rubrika AKCE ČSDP.

1.3.2022

Náš spolek započal spolupráci s nizozemskou nadací

Členové našeho spolku včele s JUDr.Alicí Bártkovou Kubouvou, M.E.S. spolupracují na zpracování české judikatury, která by měla být zpřístupněna na webu nadace a zahrnovat srovnání judikatury v jednotlivých státech k základním otázkám aplikace Úmluvy CMR . Naši členové by měli následně získat k této judikatuře přístup.

27.10.2021

Pozvánka na členskou schůzi našeho spolku konanou dne 2.12.2021

Pozvánku naleznete v sekci Akce ČSDP / Pozvánky.

14.10.2021

Pozvánka na oslavu 20.výročí založení České společnosti pro dopravní právo, z.s.

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že k 20. výročí založení našeho spolku připravujeme na 20.01.2022 přednášky s rautem. Podrobnosti budou následně uvedeny v sekci Akce ČSDP / Pozvánky.

26.2.2021 autor: JanaZ

Článek „Dopady Brexitu pro tuzemské dopravní a spediční firmy“– shrnutí 

Článek komplexně rozebírá celní problematiku  související s tím, že pro obchodování členských států EU s Velkou Británií  (tedy i České republiky) skončily s konečnou platností ke dni 1.1.2021 veškeré výhody bezcelní zóny.

Autorka zde uvádí povinnosti tuzemských dopravních a spedičních firem vůči příslušným celním úřadům, aby zboží při exportu do Velké Británie bylo propuštěno do celního režimu vývozu,  upozorňuje na povinnost zajištění celního dluhu a  podrobně vysvětluje systém Goods Vehicle Movement Service (GVMS) , do něhož je nutné provést registraci  pro přepravu zboží před vstupem do Velké Británie.