Materiály ke stažení

Členové ČSDP mají na základě svého hesla přístupné materiály (pomůcky) v pododrážkách:

Členové ČSDP rovněž mohou prostřednictvím sekretariátu ČSDP do této sekce vkládat vlastní odborné či odborně-popularizační příspěvky k problematikám dopravního práva, které považují za užitečné pro členy ČSDP. Předsednictvo ČSDP k tomu členy ČSDP zdvořile vyzývá.