Kulaté stoly ČSDP

21.3.2022

15.3.2023

Kulatý stůl na téma Zasílatel jako poskytovatel poštovních služeb a možnost pojistné ochrany „, a to opět fyzicky účastí v místě anebo připojením přes Teams   

Datum/ časový rozsah: 03.05.2023, 9.30-12.30

Místo konání: zasedací místnost Univerzity Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Vzdělávací a informační pracoviště, Pod výtopnou 367/2, Praha 8-Karlín

Náplň/ obsah Zasílatel jako poskytovatel poštovních služeb a možnost pojistné ochrany „

Zasílatel jako subjekt podléhající zákonu č. 29/2000Sb., o poštovních službách (ve znění pozdějších předpisů a změn), jeho povinnosti/ sankce za nesplnění příslušných povinností / možnosti pojištění, věcný a územní rozsah pojistné ochrany

 

Kulatý stůl povede JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S ( členka předsednictva ČSDP), možnosti poskytnutí příslušné pojistné ochrany doplní Ing. Markéta Remetančíková (makléřská společnost SATUM CZECH, a.s. ).

Poplatek za účast: Účast pro členy ČSDP zdarma, pro nečleny ČSDP poplatek 500,- Kč

Váš zájem o tuto akci nám prosím potvrďte nejdéle do 22.04.2023 na tento email, s uvedením:

  • osoby/ osob, které se akce účastní,
  • email, na který zašleme potvrzení o přijetí přihlášky,
  • uvedení, zda se budete účastnit fyzicky či přes Teams,
  • příslušné údaje k vystavení faktury za účast (pokud nejste členy ČSDP)

Důležité upozornění: ČSDP si vyhrazuje právo uvedenou akci zrušit, pokud by se přihlásilo málo zájemců (méně než 10 osob). V takovém případě budete o zrušení akce informováni co nejdříve po datu ukončení přihlášek (22.04.2023)

POZVÁNKA : https://www.csdp.cz/wp-content/uploads/2023/03/Pozvanka-03.05.2023.pdf

Kulatý stůl„Dopady války do přepravy a pojištění v přepravě.“

Nyní bychom Vás rádi pozvali na „kulatý stůl“ dne 06.04.2022 od 14.00 hod., který chceme uspořádat smíšenou formou ( fyzická účast, /připojení přes Teams) na „Dopady války do přepravy a pojištění v přepravě“, který povede JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S., současnou situaci v pojištění přepravy zásilek pak doplní Ing. Jana Zárybnická, Ph.D.

Ukončení předpokládáme max. v 16.00 hod, účast je pro Vás, jako členy ČSDP, bez poplatku. Nečlenům ČSDP bude účtován poplatek ve výši 250,- Kč/osobu.

POKUD MÁTE ZÁJEM ÚČASTNIT SE FYZICKY ( zasedací místnost Univerzity Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Vzdělávací a informační pracoviště, Pod výtopnou 367/2, Praha 8-Karlín)/či PŘES TEAMS, PROSÍM, SDĚLTE NÁM TO V CO NEJKRATŠÍ DOBĚ na email info@csdp.cz, nejpozději však do 31.03.2022, pokud se chcete připojit elektronicky, tak nás prosím informujte ve stejném termínu na stejným email. Přihlášky po pozdějším termínu je nutné ověřit.