Kulaté stoly ČSDP

K závažným a aktuálním právním problémům a problematikám v oblastech dopravy a přepravy pořádá ČSDP „kulaté stoly“ odborníků a dalších osob angažujících se profesně v dané oblasti – a to za účelem a s cílem přispět iniciativně k jejich vhodnějšímu řešení resp. k jejich vhodnější právní úpravě.

Nejbližší „kulatý stůl“ se bude konat na téma: „Aktuální otázky použití úmluvy CMR ve vnitrostátní silniční nákladní přepravě“ a bude se věnovat dopadům nového ustanovení § 9a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Diskusi uvedou následující přenášející se svými příspěvky:

JUDr. Jiří Horník, LL.M. (advokát a partner, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.)Zkušenosti s podobnou úpravou z letecké dopravy

JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S., (advokátka, Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.) – Odpovědnost dopravce za škodu s přihlédnutím k problematice kogentnosti a dispozitivnosti

Mgr. Martin Laipold (samostatný advokát) – Doprava a čas

Nad jednotlivými tématy budou diskutovat Mgr. Vojtěch Hromíř (Generální tajemník Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.), Ing. Petr Rožek, Ph.D. (Výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky České republiky), Ing. Petra Dokládalová (Vedoucí oddělení pojištění přepravy v rámci UNIQA pojišťovny, a.s.), Martin Slečka, DiS. (Specialista likvidace škod senior působící v pojišťovací makléřské společnosti SATUM CZECH s.r.o.) a JUDr. Vladimír Handl (jednatel společnosti SCHENKER spol. s r.o.).

Diskusi bude moderovat paní Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Akce se uskuteční dne 16.5.2019 v čase od 10 do 13 hodin na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nám. Curieových 7, Praha – Staré Město, místnost č. 300 (třetí patro). Svou účast prosím potvrďte na e-mailu info@csdp.cz. Vstup je zdarma. 

Pozvánka ČSDP