Pozvánky

20.výročí založení České společnosti pro dopravní právo, z.s.

Vážení přátelé,

sdělujeme Vám, že 14.10.2021 se bude konat v hotelu Alwyn, Vítkova
151/26, 186 00 Praha 8-Karlín, oslava 20 výročí založení České
společnosti pro dopravní právo.
Začátek akce bude určen, předpokládáme však 12,30 hod.

Akce je plánována v rozsahu oficiální části celkem 5 hodin (přivítání
účastníků, krátké vstupy každý v rozsahu v rozsahu cca 20 min.), po té
bude následovat raut, volná zábava, diskuze účastníků.

Prosím, považujte toto sdělení pouze za předběžné oznámení, abyste si na
tento den rezervovali svůj čas.

Podrobnosti a přesný program celé akce, na který Vás již nyní srdečně
zveme, obdržíte v dostatečném předstihu před jejím konáním.

Těšíme se na setkání s Vámi a jsme s pozdravem

Česká společnost pro dopravní právo, z.s.

Pozvánka: https://www.csdp.cz/wp-content/uploads/2021/09/POZVANKA-NA-KONFERENCI.pdf