Změna právní úpravy společné havárie – vnitrozemská vodní přeprava

Chráněno: Diskuzní fórumKategorie dotazu: Vnitrozemská vodní dopravaZměna právní úpravy společné havárie – vnitrozemská vodní přeprava
Jiri Lojda zeptal se před 4 roky

Pouze krátce si dovolím informovat o změně v právní úpravě společné havárie podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (dále jen „ZVP“). Ke změně došlo v důsledku novely č. 135/2019 Sb. přibližně v polovině roku 2019. Přijatá změna nebyla navrhována MD, do zákona se dostala až v rámci projednávání ve výborech PS. V důsledku novely došlo ke zrušení dosavadní úpravy společné havárie v § 32 ZVP a navazujících ustanovení § 29 až 34 vyhlášky č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí. Nová právní úprava je obsažena přímo v ZVP, konkrétně v paragrafech 31a až 32 ZVP.

Vaše odpověď