Úmluva CMR na vnitru – první zkušenosti?

Chráněno: Diskuzní fórumKategorie dotazu: Silniční dopravaÚmluva CMR na vnitru – první zkušenosti?
Jiri Lojda zeptal se před 5 roky

Jak jistě víte, je již od 1.1.2019 účinná novela č. 304/2017 Sb., která novelizovala zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a která zavedla použití některých částí úmluvy CMR i pro vnitrostátní silniční nákladní přepravy v rámci ČR. Máte již některé praktické zkušenosti, nebo Vás při aplikaci této novely již něco zarazilo nebo překvapilo?  

1 Odpovědi
Alice Kubová Bártková odpověděl před 5 roky

Domnívám se, že úprava §9a vzbuzuje mnohé nejasnosti. Jak problematika kogentnosti a dispozitivnosti (do níž bohužel Diskuzní fórum ČSDP mnoho světla nevneslo), přes vztah § 9a k občanskému zákoníku nebo i dokonce jeho vztah k úpravě v Úmluvě CMR. Budu ráda za jasné a věcné řádně právně podložené názory k jednotlivým problematickým otázkám z různých stran (nikoliv pouhá přání a „politické“ deklamace). K mému názoru viz. prezentace na Diskuzním fóru ČSDP z 16.5.2019.

Vaše odpověď