Odpovědnost přepravní burzy

Alice Kubová Bártková zeptal se před 3 roky

Na dnešním webináři Německé společnosti pro dopravní právo (DGTr) byla diskutována velmi zajímavá a aktuální otázka odpovědnosti přepravní burzy za škody způsobené tzv. falešnými dopravci. Se závěrem, že daná (tzv. internetová) přepravní burza by mohla při zohlednění konkrétních okolností případu  nést odpovědnost zejména za povinnost kontroly údajů v rámci „inzerce“ a osob na burze činných přiměřeně ve smyslu rozhodnutí BGH sp.zn. I ZR 240/12. Dané téma pak bylo dále velmi živě diskutováno a bude zajímavá budoucí judikatura k této otázce přímo ve vztahu k přepravním burzám.
Alice Kubová Bártková

Vaše odpověď