Novela zákona o dráhách schválena a nabývá rychle účinnosti

Chráněno: Diskuzní fórumKategorie dotazu: Železniční dopravaNovela zákona o dráhách schválena a nabývá rychle účinnosti
Jiri Lojda zeptal se před 4 roky

Dne 19.12.2019 podepsal Prezident ČR zákon č. 367/2019 Sb., který novelizuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen ZoD) a další související zákony. Legislativní proces byl poměrně dramatický, kromě několika pozměňovacích návrhů v rámci PS se návrh zákona zapsal do povědomí tím, že novelu k překvapení mnohých neschválil Senát, a to i přes potřebu transpozice některých předpisů EU, Poslanecká sněmovna však na svém návrhu následně setrvala a Senát tzv. přehlasovala dne 17.12.2019, Prezident ČR pak podepsal zákon takřka obratem. Celý podzim žil tedy železniční sektor v nejistotě, jaká pravidla se jej budou v brzké době týkat. Legisvakanční lhůta je pak v tomto případě poměrně krátká, většina ustanovení nabude účinnosti v průběhu ledna 2020 (1.1.2020 a 15.1.2020).
Novela se krom jiného dotýká následujících témat, z nichž některá jsou v oblasti železniční dopravy již pomalu notorická (a nepochybně velmi politická):

  • kácení stromů v blízkosti dráhy (opakovaná snaha tyto zásahy zjednodušit, § 10 ZoD)
  • opětovné a už snad jasnější vymezení (ne)veřejného charakteru vlečky (§ 22a a násl. ZoD)
  • některé podmínky pro přidělování kapacity dráhy (§ 32a ZoD)

Širší veřejnost pak novelu zaznamenala především díky novelizaci zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících (část šestá této novely), když novela zavádí pro cestující možnost využít tzv. jednotný jízdní doklad a to od 1.10.2020 obligatorně v oblasti veřejné drážní osobní dopravy na železniční dráze celostátní nebo regionální, je-li tato služba provozována na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, fakultativně pak i v jiných případech provozování veřejné drážní osobní dopravy na železniční dráze celostátní či regionální. 
 

2 Odpovědi
Jiri Lojda odpověděl před 4 roky

Jedním z výsledků novely byla rovněž změna názvu největšího provozovatele dráhy v ČR, kterým byla do 31.12.2019 Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC), od 1.1.2020 se nově tato organizace jmenuje Správa železnic, s.o. Podrobnosti najdete v článku zde:https://zdopravy.cz/zapomente-na-spravu-zeleznicni-dopravni-cesty-je-tu-sprava-zeleznic-39774/
Kromě toho, že SŽDC vydala nedávno nemalé prostředky na svůj korporátní design používající původní jméno, přinese změna názvu nepochybně i určité finanční náklady dodatečně – změna označení vozidel, budov atp.

Jiri Lojda odpověděl před 4 roky

Změny, které se dotknou železničních vleček, jsem si dovolil shrnout v tomto článku:
https://www.epravo.cz/top/clanky/co-zmeni-posledni-novela-zakona-o-drahach-ohledne-zeleznicnich-vlecek-110530.html
 

Vaše odpověď