Náhrada škody na kontejnerech a jiných přepravních jednotkách

Chráněno: Diskuzní fórumKategorie dotazu: Kombinovana dopravaNáhrada škody na kontejnerech a jiných přepravních jednotkách
Alice Kubová Bártková zeptal se před 4 roky

Věděli jste, že dle rozhodnutí německého BGH z roku 2018 i dle rozhodnutí nižších německých soudů se v rámci přeprav pod režimem CMR pro potřebu výpočtu náhrady škody zásadně  za určitých podmínek přepravní jednotky, které mohou být bez omezení znovu použity (typicky např. kontejnery či palety),  posuzují samostatně od zboží v nich obsaženého? Toto neplatí v případě obalů jako krabice, kartony apod. Jde tedy i od jistý odklon či vývoj v judikatuře k výpočtu náhrady škody na zásilce a její limitaci.
V případě přeprav podléhajících Úmluvě CIM je dokonce problematika náhrady škody na intermodálních jednotkách již upravena výslovně v čl. 30 § 3 CIM. V rámci CIM dokonce z čl. 30 výslovně plyne, že náhrada škody na zboží a na intermodálních jednotkách se posuzuje jednak odděleně. Navíc pak výpočet škody na zboží zohledňuje jednak jeho hodnotu a také hmotnost. Výpočet škody na intermodálních jednotkách zohledňuje pouze jejich hodnotu. Poněkud problematický však může být v rámci CIM výklad pojmu intermodální jednotka nejedná-li se výslovně o intermodální jednotky vyjmenované v čl. 3 písm. b) CIM.
Alice Kubová Bártková

Vaše odpověď