Doložka EXW a doprava – judikát

Chráněno: Diskuzní fórumKategorie dotazu: Silniční dopravaDoložka EXW a doprava – judikát
Alice Kubová Bártková zeptal se před 5 roky

Upozorňuji na velmi zajímavé a významné rozhodnutí LG Saarbrücken ze dne 27.6.2018, sp.zn. 17 HK O 9/16 uveřejněné v časopis Recht der Transportwirtschaft 2019 na str. 270. Vyplývá z něj mj., že odesílatel (resp. jako osoba předávající zásilku k přepravě), která není stranou smlouvy o přepravě (neuzavřela smlouvu o přepravě s dopravcem) u dodávek Ex works nemá proti dopravci žádný nárok na náhradu škody na zásilce. Z rozhodnutí se dále podávají velmi důležité závěry, co se týče aktivní legitimace dle Úmluvy CMR. Mj. v tom směru, že z čl. 17 a čl. 13  CMR se podává pouze aktivní legitimace odesílatele jako strany smlouvy o přepravě a popř. příjemce a toto pak již nelze doplňovat o aktivní legitimaci dle národního práva (např. tedy ani z titulu smlouvy s ochrannými účinky ve prospěch třetí osoby), neboť zde nemá CMR mezeru, kterou by bylo třeba doplnit národním právem. 
Alice Kubová Bártková
 

Vaše odpověď