Balíčkové služby

Alice Kubóvá Bártková zeptal se před 5 roky

Dobrý den, v úterý vyšel tento článek na e-pravo k problematice související s balíčkovými službami:
https://www.epravo.cz/top/clanky/aktualni-otazky-pravni-upravy-a-judikatury-v-poskytovani-balickovych-sluzeb-zasilatelem-109185.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=novinky-epravo-cz-30-4-2019
Nemáte někdo další informace o judikatuře, praktických problémech s ČTÚ nezmíněných v článku apod.?

1 Odpovědi
Alice Kubová Bártková odpověděl před 5 roky

Pro úplnost podotýkám, že za povšimnutí a úvahu stojí i odpovědnost zasílatele jako poskytovatele poštovních služeb za škodu dle poštovního zákona v porovnání s §9a zákona o silniční dopravě. A to zejména tehdy, pokud chcete ve vztahu k zákazníkovi s větší jistotou zvýšit platně svou odpovědnost jinak nežli postupem dle čl. 24 CMR ve vnitrostátní silniční přepravě. Dopady a důsledky jsou pochopitelně i v přepravě mezinárodní s ohledem na čl. 1 CMR. Má to však i úskalí popsaná v již uvedeném článku na e-pravo, dále úskalí související s pojištěním a je třeba zachovat postupy vyplývající z  judikatury a zákonné úpravy. Záleží tedy na cílech a preferencích. 

Vaše odpověď