Brexit

Článek „Dopady Brexitu pro tuzemské dopravní a spediční firmy“– shrnutí 

Článek komplexně rozebírá celní problematiku  související s tím, že pro obchodování členských států EU s Velkou Británií  (tedy i České republiky) skončily s konečnou platností ke dni 1.1.2021 veškeré výhody bezcelní zóny.

Autorka zde uvádí povinnosti tuzemských dopravních a spedičních firem vůči příslušným celním úřadům, aby zboží při exportu do Velké Británie bylo propuštěno do celního režimu vývozu,  upozorňuje na povinnost zajištění celního dluhu a  podrobně vysvětluje systém Goods Vehicle Movement Service (GVMS) , do něhož je nutné provést registraci  pro přepravu zboží před vstupem do Velké Británie.