Novinky  

  25.04.2011  |  

Nabídka účasti na kurzu "Certifikovaný manager mezinárodní přepravy a zasílatelství"

Členům ČSDP se nabízí mimořádná příležitost zůčastnit se zdarma vybraných dnů výše uvedenéhoho kursu, které byly poskytnuty organiozátorem kurzu pro potřeby ČSDP.
více...   

  31.10.2008  |  

20. výroční konference Evropské asociace leteckého práva se koná v Praze

Dne 7. listopadu 2008 bude Praha poctěna návštěvou několika desítek leteckých právníků z celé Evropy, kteří se sejdou na 20. výroční konferenci pořádané Evropskou asociací leteckého práva (European Air Law Association). Podívejte se na podrobnosti.
více...   

  10.11.2006  |  

Dodatkový protokol k Úmluvě CMR vyhlášen!

Dne 6. listopadu 2006 došlo k vyhlášení dodatkového protokolu k Úmluvě CMR, kterým se zlaté franky nahrazují jednotkou zvláštních práv čerpání (SDR), ve Sbírce mezinárodních smluv.
více...   

  5.9.2006  |  

Protokol k Úmluvě CMR vstoupí v platnost!

Vyvrcholením snahy České společnosti dopravního práva o ratifikaci dodatkového protokolu z roku 1978 k Úmluvě CMR se stane 27. září 2006, kdy vstoupí protokol v platnost pro Českou republiku.
více...   

  17.8.2006  |  

Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům (Praha, 17. - 19. dubna 2007)

České vysoké učení technické v Praze, fakulta dopravní, pořádá při příležitosti 300. výročí od svého založení (1707 - 2007) výše uvedenou mezinárodní konferenci.
více...   

  28.4.2006  |  

Otázky nad Úmluvou CVR

Jak naložit s Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (CVR), podepsanou 1. března 1973 v Ženevě, která zatím nebyla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv?
více...   

  19.4.2006  |  

II. Mezinárodní konference o dopravě (Castellon de la Plana, 3.-5. května 2006)

Na začátku května 2006 proběhne ve španělském Castellon de la Plana II. Mezinárodní konference o dopravě: Směrem k bezpečnější, udržitelné a efektivnější dopravě.
více...   

  8.2.2006  |  

Nová mezinárodní úprava posiluje práva věřitelů a usnadňuje financování leteckých zařízení

Dne 1. března 2006 nabude účinnosti Úmluva o mezinárodních nárocích k mobilním zařízením spolu s Protokolem o záležitostech specifických pro letecká zařízení. V blízké budoucnosti se Úmluva může dotýkat i kosmických zařízení a železničních zařízení.
více...   

  2.2.2006  |  

Další konference k 50. výročí Úmluvy CMR (Deauville, 17. – 19. května 2006)

Další ze série konferencí při příležitosti 50. výročí Úmluvy CMR proběhne v květnu 2006 v Deauville ve Francii. Konference nese název „50 let Úmluvy CMR - Budoucnost a perspektivy mezinárodní silniční dopravy“ a je organizována pod záštitou IRU a IDIT (Institut mezinárodního dopravního práva).
více...   

  29.1.2006  |  

Konference k 50. výročí Úmluvy CMR (Madrid, 23. února 2006)

Konference při příležitosti 50. výročí Úmluvy CMR proběhne rovněž v Madridu.
více...   

  4.1.2006  |  

Pozvánka na Valnou hromadu ČSDP

Valná hromada ČSDP se koná 24. ledna 2006 od 13,00 v sídle ČESMAD Bohemia.
více...   

  28.12.2005  |  

VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE

ČSDP přeje všem svým členům a příznivcům vše nejlepší v roce 2006!!!
více...   

  26.8.2005  |  

AKTUALIZOVANÝ PROGRAM - 1. mezinárodní sympozium k Úmluvě CMR

Přečtěte si aktualizovaný program sympozia! Pozor na změnu místnosti konání sympozia!
více...   

  7.6.2005  |  

1. mezinárodní sympozium k Úmluvě CMR

Při příležitosti 50. výročí vzniku Úmluvy CMR pořádá ČSDP v součinnosti se Sdružením Česmad Bohemia a Svazem spedice a logistiky ČR ve dnech 7. – 8. září 2005 v Praze 1. mezinárodní sympozium k Úmluvě CMR….
více...   
Hot Tip

Novým sídlem ČSDP je Severozápadní IV. 439/4, Praha 4. Korespondenční adresa zůstává U Plynárny 99, 101 00 Praha 10Czech Transport Law Society, info@csdp.cz
Design & Programming by altre.cz  
TOPlist